<div align="center"> <h1>Łączność wojskowa IIRP</h1> <h3>Łączność wojskowa IIRP</h3> <p>1939, radiostacja, telefon polowy, telegraf, rkd, antena, ap36, łączność</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.rkd.friko.pl" rel="nofollow">www.rkd.friko.pl</a></p> </div>